Home   BSO   Wenperiode

Wenperiode

Voor het eerst naar de buitenschoolse opvang, dat is een grote verandering. En dat geldt zeker als uw kind net vier jaar is. Dan gaat het voor het eerst naar de basisschool en aansluitend naar de buitenschoolse opvang. Zoveel nieuwe indrukken kunnen best vermoeiend zijn. Wij begrijpen dat uw kind een tijdje nodig heeft om te wennen. En we doen ons best om dat zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ook voor grotere kinderen die voor het eerst naar de buitenschoolse opvang komen.

Eerste kennismaking

Voordat uw kind naar de buitenschoolse opvang komt, nodigen wij u samen uit voor een kennismakingsgesprek. Dat doen we op een dag waarop uw kind de buitenschoolse opvang zal bezoeken. Zo kan uw kind alvast de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers leren kennen. De wenperiode is bedoeld om de overgang voor uw kind soepel te laten verlopen.

Als uw kind in de zomervakantie vier wordt

Bezoekt uw kind onze kinderopvang en wordt het in de zomervakantie vier? Als u hebt gekozen voor vakantieopvang en naschoolse opvang, dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. Uw kind gaat aan het begin van de vakantie naar de vakantieopvang. Hierdoor kan het alvast kennismaken met de kinderen en pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang. Doordat uw kind de hele dag vakantieopvang heeft, gaat het wennen gemakkelijker dan bij de naschoolse opvang.
  2. Uw kind blijft in de dagopvang en gaat pas na de vakantie over naar de buitenschoolse opvang. Verlenging van de dagopvang na de vierde verjaardag vraagt u van tevoren aan bij de leidinggevende. Als de groepsgrootte dit toestaat, is deze oplossing mogelijk.
  3. Uw kind gaat op of direct na de vierde verjaardag over van dagopvang naar de vakantieopvang. U kunt dit bespreken in het kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang.