Home   BSO   Opzeggen

Opzeggen

Wat is de opzegtermijn?

De buitenschoolse opvang eindigt in ieder geval op de eerste schooldag van de middelbare school van uw kind.

Wilt u de buitenschoolse opvang eerder beëindigen? Of wilt u minder dagen opvang? Dan kunt u het contract opzeggen of aanpassen. Daarbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe zegt u op?

U kunt uw contract per aangetekende brief of per e-mail opzeggen:

Kindercentrum De kleine tuin
Betjakstraat 2
1336 NC Almere

info@kindercentrumdekleinetuin.nl

Lees hier onze algemene voorwaarden.