Home   BSO   Tarieven

Tarieven

De tarieven op deze pagina gelden voor het kalenderjaar 2016. Het zijn brutoprijzen. Door de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang vallen de nettobedragen lager uit. Hieronder leest u wie er in aanmerking komt voor een tegemoetkoming en hoe u die aanvraagt.

Voor de tarieven van de BSO 2020, klik hier.

Kinderopvangtoeslag

Let op: Ouders dienen vooraf een juiste inschatting te maken van het aantal af te nemen
uren per maand in verband met het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag. Zie hiervoor www.toeslagen.nl.
Ons LKR nummer is: LKR 865108250

Side Tri-Fold