Home   Dagopvang   Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Het ene kind is bijvoorbeeld snel met lopen, terwijl het andere kind snel is met praten. Voor ons is sneller niet beter. Het belangrijkste is dat uw kind plezier heeft in het spelen en in het omgaan met leeftijdgenootjes. En dat het blij is als het iets nieuws kan. Wij proberen uw kind daarom te stimuleren op een manier die bij zijn of haar mogelijkheden en interesses past. Dat doen we met verschillende activiteiten, verspreid over de dag.

een uitdagende omgeving voor peuters …

De inrichting van onze ruimten bevordert de ontwikkeling van kinderen. Er is speelgoed dat kinderen hun vaardigheden laat gebruiken en ontwikkelen. En de ruimte nodigt uit tot allerlei activiteiten, maar biedt ook rustpunten. Onze pedagogisch medewerkers prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen, bijvoorbeeld met lego of plakwerkjes. Bij het knutselen is bezig zijn met verschillende materialen belangrijker dan het eindresultaat. Uw kind kiest zelf of het meedoet aan gezamenlijke activiteiten. Er is ook veel tijd om vrij te spelen en zelf te ontdekken.

… en voor baby’s

De inrichting van de babygroep en het spelmateriaal zijn vooral gericht op zintuiglijk plezier. Er zijn interessante dingen om naar te kijken, te betasten en te beproeven. We zingen liedjes en bekijken plaatjesboeken. Er wordt veel geknuffeld, en de pedagogisch medewerkers stimuleren het onderlinge contact door de baby’s in elkaars nabijheid te brengen.

Contact over opvoeding en ontwikkeling van uw kind

Een goed contact tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers is belangrijk. U krijgt daarom een kinderdagverblijfboekje. Daarin kunt u dagelijks wetenswaardigheden over uw kind opschrijven. De pedagogisch medewerkers doen in hetzelfde boekje verslag van de dag van uw kind. U kunt op deze manier praktische ideeën uitwisselen, bijvoorbeeld over voeding, kinderziektes, speelgoed en boekjes. Ook praten wij graag met u over de ontwikkeling van uw kind, op basis van onze observaties. Het belangrijkste moment daarvoor is het jaarlijkse oudergesprek.

Ons complete pedagogisch beleidsplan

Wilt u meer weten over ons pedagogisch beleid? Download hier ons complete pedagogisch beleidsplan.