Home   Dagopvang   Tarieven

Tarieven

De tarieven op deze pagina gelden voor het kalenderjaar 2016. Het zijn brutoprijzen. Door de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang vallen de nettobedragen lager uit. Hieronder leest u wie er in aanmerking komt voor een tegemoetkoming en hoe u die aanvraagt.

U kunt kiezen voor opvang tussen 07:00 en 17:30, 07:00 en 18:30 uur of 7:00 en 19.00
Elk extra kind ontvang 10% korting.
Indien het eerste kind de opvang verlaat wordt het 2e kind het oudste kind.

De opvang is inclusief:

  • Melk (normaal en hypoallergeen)
  • Vers fruit
  • Andere tussendoortjes
  • Brood maaltijd
  • Luiers
  • Warme maaltijd

Klik hier voor de Prijslijst 2020

Facturering

Het minimale aantal af te nemen uren van 30 per maand, wordt contractueel vastgelegd. Deze uren wordt per maand vooraf aan u gefactureerd. Indien u meer opvanguren afneemt dan contractueel overeengekomen, zullen wij u een aanvullende factuur toesturen. Creditering van niet afgenomen overeengekomen uren, is niet mogelijk.

Kinderopvangtoeslag

Let op: Ouders dienen vooraf een juiste inschatting te maken van het aantal af te nemen
uren per maand in verband met het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag. Zie hiervoor www.toeslagen.nl.
Ons LKR nummer is: LKR 197743407