Home   Dagopvang   Wenperiode

Wenperiode

Grote verandering

Voor het eerst naar de kinderopvang, dat is een grote verandering. Er zijn allemaal andere kinderen, onbekende volwassenen en een nieuwe omgeving. Wij begrijpen dat uw kind een tijdje nodig heeft om te wennen. Wij doen ons best om dat zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Wennen in stapjes

Vóór de datum waarop de kinderopvang voor uw kindje ingaat, is er al een wenperiode. Drie weken voor de datum nodigen we u uit, samen met uw kindje, voor een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerkers. U krijgt dan informatie over hoe het gaat in de groep.

Door eerst een aantal uren te wennen, raakt uw kind vertrouwd met de nieuwe omgeving, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. Voor de medewerkers is het prettig om alvast ervaring op te doen met het voeden en laten slapen van uw kind, voordat het een hele dag of heel dagdeel komt. En voor u is het ook fijn om vertrouwd te raken met de nieuwe situatie. Tijdens de wenperiode kunt u bovendien overleggen over het voedingsschema, het slaapritme en andere belangrijke zaken.

Een soepele overgang

Ook bij de overgang van de babygroep naar de peutergroep is het goed om de tijd te nemen om uw kind te laten wennen aan de nieuwe groep.

U wordt dan uitgenodigd door de medewerkers van de nieuwe groep voor een kennismakingsgesprek. Samen maakt u afspraken over de manier waarop uw kind gaat wennen. Ook dan kan de overgang soepel verlopen, doordat uw kind, u en de nieuwe medewerkers vertrouwd raken met elkaar.