Home   Kwaliteit

Kwaliteit

Veiligheid en gezondheid zijn twee belangrijke onderwerpen in de kinderopvang, bij Kindercentrum De kleine tuin zijn wij ons hier sterk van bewust. Wij willen een omgeving creëren voor kinderen, die voldoet aan alle vastgestelde veiligheids- en gezondheidseisen.

We willen kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden waarbij uitdaging in de directe omgeving van kinderen een voorwaarde is. Met ontdekken en uitproberen ontwikkelen kinderen zich. Het bieden van uitdaging enerzijds en het creëren van veiligheid anderzijds kunnen met elkaar in conflict komen. Het is zoeken naar een balans tussen ontwikkelingskansen enerzijds en veiligheid anderzijds. Zonder oefening (en dus ook vallen) leer je niet fietsen. Zonder mes leer je niet je boterham smeren en zonder schaar leer je niet knippen. Onder deskundige begeleiding zorgen we ervoor dat deze risico’s beperkt en aanvaardbaar zijn.

Jaarlijks maken wij een risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid. Dit zijn wij verplicht vanuit de Wet Kinderopvang en dit wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Vanuit de risico-inventarisatie wordt ons beleid t.a.v. Gezondheidsrisico’s, Hygiëne en Veiligheidsrisico’s aangepast. Hierbij worden ook de protocollen gecontroleerd, zoals het protocol kindermishandeling en het protocol medicatie verstrekking en medische handelingen.

Wij beschikken over een gebruiksvergunning voor ons pand, waarin de brandveiligheid is vastgelegd. Ons pand is voorzien van een brand/ontruimingsinstallatie. Jaarlijks wordt een ontruiming geoefend, zodat alle medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij eventuele calamiteiten.

Veiligheid en gezondheid omvatten veel handelingen. Wij vinden het belangrijk dat deze handelingen zijn geborgd in protocollen, zodat de werkwijze van alle pedagogisch medewerkers hetzelfde is. De protocollen liggen ter inzage op de locatie.

GGD Inspectie:

Download hier het inspectierapport KDV 18-10-2013

Download hier het inspectierapport BSO 18-10-2013

Download hier het definitieve inspectierapport 19-12-2013

Download hier het definitieve inspectierapport 10-03-2014

Download hier het definitieve inspectierapport 03-03-2015

Download hier het definitieve inspectierapport 28-10-2015

Download hier het definitieve inspectierapport 07-12-2016

Download hier het inspectierapport 11-05-2017

Download hier het inspectierapport 19-12-2017

Download hier het inspectierapport 26-02-2018

Download hier het inspectierapport 26-02-2018

Download hier het inspectierapport 01-10-2018

Download hier het inspectierapport 18-09-2018