Home   Homepage   Flexibele
opvang

Flexibele
opvang

Dagopvang voor kinderen met en zonder beperking van 0 - 4 jaar en BSO voor kinderen van 4 - 13 jaar.

De flexibiliteit uit zich in een vrije indeling van de week voor de opvang van uw kind. Hierbij zijn niet de vaste dagdelen, maar de uren waarin een kind kan worden opgevangen het uitgangspunt, zodat we kunnen voldoen aan de individuele wensen van een gezin.

Uiteraard wordt er een minimaal aantal uren afgesproken om tegemoet te komen aan de visie dat een kind zich moet kunnen hechten aan zijn omgeving. De minimale afname is vastgesteld op 30 uur per maand.
Er wordt geen ‘hard’ minimum gesteld aan het aantal uur opvang per keer echter  het uitgangspunt van een veilige en vertrouwde omgeving voor het kind  dient gerespecteerd te worden. Daarom adviseren wij een minimale opvangtijd van 4 uur per keer.

U bepaalt zelf wanneer u uw kind brengt en haalt. De dagen en uren kunnen wisselen en een uur extra of een week overslaan behoren tot de mogelijkheden. U kunt uw kind niet brengen of halen tussen 11.30 uur en 12.00 uur en van 18.00 uur tot 18.30 uur.
Dit omdat dit de eetmomenten zijn van de kinderen en wij dan de rust voorop willen laten staan.

Pedagogisch uitgangspunt bij flexibele opvang

Wij vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwde gezichten zien op de dagen dat ze worden opgevangen. Zowel van de pedagogisch medewerkers als ook van de kinderen waar ze mee samen zijn. Kinderen die gebruik maken van flexibele opvang worden daarom zoveel mogelijk opgevangen in dezelfde groep, die voor zover mogelijk ook bestaat uit kinderen die altijd op dezelfde dagen komen.
Wanneer de plaatsing van een flexibel kind standaard zoveel mogelijk in dezelfde groep plaatsvindt, leert het kind snel genoeg de leiding en groepsgenootjes kennen.

Het totale aantal flexibele plaatsen op de groep is afhankelijk van de
groepssamenstelling en de bezetting op het moment van de aanvraag.  Het kan dus voorkomen dat er op de dag/tijd van uw voorkeur er geen plaats is in de groep waar uw kind standaard wordt opgevangen. Als er behoefte is aan extra opvang en er is geen ruimte in de groep waar uw kind standaard is,  proberen wij u een alternatief te bieden.

Overeenkomst en aanvragen flexibele opvang

In overleg met de afdeling Planning wordt het contract voor een flexibele opvangplaats opgesteld met vermelding van de contractperiode, het minimum aantal uren per maand, de naam van het  kind en de betreffende locatie. U kunt tot 10 werkdagen van te voren aangeven welke dagen/uren u gebruik wilt maken van de opvang voor uw kind.

U kunt dit doen door een mail te sturen naar: info@kindercentrumdekleinetuin.nl.

Heeft u binnen de 10 werkdagen toch nog opvang nodig voor uw kind dan kan dit alleen nog in overleg met de pedagogisch medewerkers op de groep waar uw kind geplaatst is.

 

Comments are closed.