Home   Klachten

Klachten

blauwe ogen

Hoe goed wij ook ons best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent. Wij vragen u, als u ontevreden bent over een bepaalde gang van zaken binnen ons centrum, ons dit persoonlijk via onze pedagogisch medewerkers te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen om een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. Is er van uw kant echt sprake van een klacht, dan vragen wij u dit schriftelijk bij de directeur in te dienen. Er zal zo snel mogelijk contact met u opgenomen worden omtrent een eventuele oplossing in deze kwestie.

Meer informatie klik hier voor het klachtenreglement.